Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.101/28-2-17 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017

sima_sesse

 

      Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017

      Αριθμ. πρωτ. 101

                                            Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                            της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, με το από 27-2-2017 δελτίο τύπου ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017 μέχρι την Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017, για τους μη-μισθωτούς ασφαλισμένους (αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες).

 

                                                             Με τιμή

                                                          Ο Πρόεδρος                                           

                                                      Γεώργιος Ρούσκας