Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.107/1-3-17 - Υποβολή αίτησης ακύρωσης για το ασφαλιστικό

sima_sesse

 

        Αθήνα 1 Μαρτίου 2017

        Αριθμ. πρωτ. 107

                                      Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                      της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90

FAX           : 210-3848335

E-mail       : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι χθες Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017, κατατέθηκε η σχετική αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, Τμήμα Α΄, όλων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας, κατά α) του Ελληνικού Δημοσίου και β) της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1η Ιαν. 2017» (ΦΕΚ 4330 Β) και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

                                                             Με τιμή

                                                          Ο Πρόεδρος

                                                     Γεώργιος Ρούσκας