Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.116/30-3-2022 - Πρόγραμμα ημερίδας με θέμα: «Η νομοθεσία περί αυθαιρέτων στη συμβολαιογραφική πρακτική» που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 2 Απριλίου 2022

sima_sesse                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 116

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα ημερίδας»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Εν όψει της διεξαγωγής στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Απριλίου 2022 ημέρα Σάββατο, ημερίδας, με θέμα «Η νομοθεσία περί αυθαιρέτων στη συμβολαιογραφική πρακτική», την οποία διοργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σάς αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το σχετικό πρόγραμμα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

 

 

­­

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

 και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 

«Η νομοθεσία περί αυθαιρέτων στη συμβολαιογραφική πρακτική»

Σάββατο, 2 Απριλίου 2022 – Θεσσαλονίκη (Porto Palace)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00 – 10:20              Προσέλευση

10:20 – 10:30              Χαιρετισμοί

_______________________

Α’  Ε ν ό τ η τ α

10:30 -  12:00              «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Προσαρτώμενα Έγγραφα στις συμβολαιογραφικές πράξεις»

Εισηγητές:    Καλλιόπη Κουρουπάκη, νομική σύμβουλος ΥΠΕΝ

Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, ειδικός επιστημονικός συνεργάτης ΥΠΕΝ, ΤΕΕ & ΣΣΕΑΠΑΔ

Κωνσταντίνος Τσελίκης, ειδικός επιστημο-νικός συνεργάτης ΥΠΕΝ, ΤΕΕ & ΣΣΕΑΠΑΔ

Ευαγγελία Χριστοπούλου - Σταμέλου, συμ-βολαιογράφος Πειραιά

 

 

 

12:00-12:30       Διάλειμμα για καφέ

______________________

Β’  Ε ν ό τ η τ α

12:30 - 13:30               «Άρθρα 82 και 83 ν. 4495/2017 – ακυρότητα και επανάληψη συμβολαιογραφικής πράξης»

                                    Εισηγητές:    Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος ΣΣΕΑΠΑΔ

                                               Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, ειδικός επιστημονικός      συνεργάτης ΥΠΕΝ, ΤΕΕ & ΣΣΕΑΠΑΔ

13:30 - 14:00               Ελαφρύ γεύμα

________________________

 

Γ’ Ε ν ό τ η τ α

 

14:00 - 15:15               «Άρθρο 98 Ν. 4495/2017 – τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας »

Εισηγητές:    Ευαγγελία Χριστοπούλου - Σταμέλου, συμ-βολαιογράφος Πειραιά

                                  Ζωή Βισβάρδη, νομική σύμβουλος ΥΠΕΝ

________________________

 

Δ’  Ε ν ό τ η τ α

 

15:15 - 17:00               Συζήτηση

Παρεμβάσεις:         Βασιλική Αραχωβίτη, νομική σύμβουλος ΣΣΕΑΠΑΔ

                                    Χρήστος Δανιάς, συμβολαιογράφος Αθηνών

                                    Γεώργιος Πούλιος, νομικός σύμβουλος ΣΣΕΑΠΑΔ

                                    Νικόλαος Ψύλλας, συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης