Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/14-3-2019 «Σεμινάριο στην Κατάνια στις 12 Απριλίου 2019»

sima_sesse                                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11η

        Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019

        Αριθμ. Πρωτ. 108

                          Προς

                          όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                            της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτ. Καραστάθη (22210-24100)

 

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης–εκπαίδευσης για τους συμβολαιογράφους «Η Ευρώπη για τους Συμβολαιογράφους – Οι Συμβολαιογράφοι για την Ευρώπη ΙΙΙ» (The "Europe for NotariesNotaries for Europe" Training ΙΙΙ 2018-2020), η Ελληνική Συμβολαιογραφία συμμετέχει μαζί με την Ιταλική Συμβολαιογραφία και τη Συμβολαιογραφία της Μάλτας, καθώς και συναδέλφους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στο σεμινάριο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα E-Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και θα διοργανωθεί στην Κατάνια της Ιταλίας  στις 12 Απριλίου 2019  στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Mercure (Piazza Giovanni Verga 39, Catania).

 Στο σεμινάριο της 12ης Απριλίου 2019 θα εξετασθούν: α) ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (ΕΕ 2016/1103) και β) ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων (ΕΕ 2016/1104).

 Στο ανωτέρω σεμινάριο θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική, ιταλική και ελληνική γλώσσα   και δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής σ’ αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://goo.gl/forms/rNlFmE9EBRkJP1lH2 τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Το κόστος μετάβασης / επιστροφής και διαμονής στην Κατάνια βαρύνει τον κάθε συμμετέχοντα.

 Σας αποστέλλονται συνημμένα: α) ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (ΕΕ 2016/1103), β) ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων (ΕΕ 2016/1104), καθώς και δ) το αναλυτικό πρόγραμμα του  σεμιναρίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)