Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/16-2-2017 «Πρόσκληση για σεμινάριο στο Βουκουρέστι»

sima_sesse                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11η

        Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2017

        Αριθμ. Πρωτ. 75

                                                  Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                  της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Στέλλα Περάτη

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης-εκπαίδευσης για τους συμβολαιογράφους «Η Ευρώπη για τους Συμβολαιογράφους–Οι Συμβολαιογράφοι για την Ευρώπη» (The "Europe for NotariesNotaries for Europe" training programme) η Ελληνική Συμβολαιογραφία συμμμετέχει, μαζί με τη Βουλγαρική, τη Ρουμανική Συμβολαιογραφία καθώς και συναδέλφους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στο   σεμινάριο που θα διοργανωθεί στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στις 24 Μαρτίου 2017  στον σύγχρονο συνεδριακό χώρο “Auditorium Pallady”. 

Το Σεμινάριο αυτό διοργανώνεται από το Ρουμανικό Ινστιτούτο Συμβολαιογραφίας, το οποίο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Συμβολαιογράφους -  Συμβολαιογράφοι για την Ευρώπη"  που συνχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το  σεμινάριο κατάρτισης θα επικεντρωθεί στο θέμα της εφαρμογής του Κανονισμού 650/2012 (που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 17/08/2015) αναφορικά με την κληρονομική διαδοχή και τις επιπτώσεις του στην φορολόγηση μεταξύ κρατών μελών (διασυνοριακή φορολόγηση) αλλά και την γενικότερη ενημέρωση των συμμετεχόντων για τον Κανονισμό αυτόν, και την ανάλυση βασικών και πρακτικών ζητημάτων αναφορικά με το ζήτημα της κληρονομικής διαδοχής. Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εφαρμογή του Κανονισμού στην Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Ελλάδα.

Στο σεμινάριο θα υπάρχει μετάφραση στην αγγλική και ρουμανική γλώσσα αλλά υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με τη συμμετοχή από τις υπόλοιπες χώρες, να κανονιστεί μετάφραση και σε άλλες δύο γλώσσες. Να σημειωθεί ότι θα υπάρχει διερμηνεία στην Ελληνική Γλώσσα.

Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής στο σεμινάριο. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση rei@unnpr.ro τη φόρμα συμμετοχής που σας αποστέλλεται συνημμένη. Το κόστος μετάβασης/επιστροφής και διαμονής στο Βουκουρέστι  θα καλυφθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Η τελική ημερομηνία εγγραφής λήγει την 20η Φεβρουαρίου ενώ οι εγγραφές μπορούν να γίνουν στην ιστοσελίδα https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaYk3xAmpE_w1UTiBuzYrHzkgxOsFea10LqyqELMf8ap9oEg/viewform.

Σας αποστέλλεται συνημμένος ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4/7/2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Ο Κανονισμός 650/2012 βρίσκεται στη μορφή .pdf)