Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/18-3-2019 «Νέες εισφορές Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. - Άρθρο του κ.Ανδρέα Κουτσόλαμπρου»

sima_sesse                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  12η

        Αθήνα, 18 Μαρτίου 2019

        Αριθμ. Πρωτ. 121

                                 Προς

                                 Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                   της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

Email            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα άρθρο του κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, Δικηγόρου, Πρόεδρου Ε.Ε.Δ., Προϊσταμένου Τμήματος Μη Μισθωτών ΔΝΥ ΕΦΚΑ και Συνεργάτη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., σχετικά με την εφαρμογή εισφορών μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, προς πληρέστερη ενημέρωσή σας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

    Γεώργιος Ρούσκας

(Το άρθρο του κ.Κουτσόλαμπρου βρίσκεται στη μορφή .pdf)