Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.1327/27-10-2022 - ΧΧΧ Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL), Cancun (Μεξικό), 1-3 Δεκεμβρίου 2022

sima_sesse                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 1327

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Ελένη Κοντογεώργου

   (Αντιπρόεδρος ΣΣΕΑΠΔ, 213-0319154)

 

ΘΕΜΑ: ΧΧΧ Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL),

                         Cancun (Μεξικό), 1-3 Δεκεμβρίου 2022

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2022, θα διεξαχθεί στην πόλη Cancun (Μεξικό) το 30ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL), το οποίο διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια. Στο συνέδριο μετέχουν ενενήντα μία (91) χώρες, στις οποίες λειτουργεί ο θεσμός της συμβολαιογραφίας λατινικού τύπου (civil law notaries). Η Ένωση ιδρύθηκε στις 2-10-1948 στο Μπουένος Άιρες Αργεντινής, κατά την διεξαγωγή του 1ου συνεδρίου, με σκοπό τη συνεργασία των συμβολαιογράφων σε διεθνές επίπεδο, τη διάδοση των θεμελιωδών αρχών της λατινικής συμβολαιογραφίας και την εγκαθίδρυση του θεσμού αυτού σε περισσότερες χώρες. Η Ελληνική Συμβολαιογραφία είναι μέλος της Ένωσης από το έτος 1952.

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι η άσκηση της δημοσίας εξουσίας του συμβολαιογράφου κατά την πανδημία και την περίοδο μετά από αυτήν (Exercise of notarial public function in pandemic and post-pandemic times), με ειδικότερα θέματα τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Η άσκηση της δημόσιας εξουσίας του συμβολαιογράφου στο εικονικό περιβάλλον (The exercise of the notarial public function in the virtual environment), με διεθνή συντονιστή τον κ. Carlo Alberto Marcoz (Ιταλία) και

Θέμα 2ο: Η άσκηση της δημόσιας εξουσίας του συμβολαιογράφου σε συνάρτηση με την ανάκαμψη των εθνικών οικονομιών στην περίοδο μετά την πανδημία (The exercise of notarial public function in connection with the recovery of national economies in the post-pandemic era), με διεθνή συντονιστή τον κ. Jens Bormann (Γερμανία), επικουρούμενο από τον κ. Peter Stemalszczyk (Γερμανία).

Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με ένα Διεθνές Forum για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα γίνει επίσης παρουσίαση του έργου του UINL World Notarial University “Jean-Paul Decorps”, το οποίο εορτάζει φέτος δέκα (10) χρόνια λειτουργίας.

Η Ελληνική Συμβολαιογραφία μετέχει στο Συνέδριο με τις εργασίες – εισηγήσεις των κ.κ. Ιωάννας Κανελλοπούλου, συμβολαιογράφου Πειραιά (Θέμα 1ο) και Παναγιώτη Καμπόλη, συμβολαιογράφου Αθηνών (Θέμα 2ο).  

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στο συνέδριο συμβολαιογράφοι μπορούν να αναζητήσουν λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα του συνεδρίου, το κόστος συμμετοχής σε αυτό κ.λπ., καθώς και την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής (registration form), στο σύνδεσμο: https://30uinlcongress.mx/.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας