Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.143/17-3-17 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ

sima_sesse

 

     Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017

     Αριθμ. πρωτ. 143

                                  Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                  της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, με το από 16-03-2017 δελτίο τύπου ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τους μη-μισθωτούς ασφαλισμένους (αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες) μηνός Ιανουαρίου 2017 μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 και μηνός Φεβρουαρίου 2017 μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας