Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 14η/24-5-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

sima_sesse                                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14η

         Αθήνα, 24 Μαΐου 2018

         Αριθμ. Πρωτ. 139

                                          Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

1. Το από με αριθμ. πρωτ. Οικ. ΝΔ 1498/1820692/07.05.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεθώνης (πρώην  Κοινότητα Μεθώνης) του Δήμου Μεθώνης του Νομού Πιερίας. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.


2. Το από με αριθμ. πρωτ. Οικ. ΝΔ 1499/1822169/21.05.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ερασμίου (πρώην  Κοινότητα Ερασμίου) του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.

3. Το από με αριθμ. πρωτ. Οικ. ΝΔ 1608/1822174/21.05.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσιάς (πρώην  Κοινότητα Μεσιάς) του Δήμου Ευρωπού του Νομού Κιλκίς. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα του Ελληνικού Κτηματολογίου βρίσκονται στη μορφή .pdf)