Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.14/26-1-2018 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ

sima_sesse

 

       Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018

       Αριθμ. πρωτ. 14

                               Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                               της χώρας

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, ανακοινώθηκε σήμερα (26-1-2018) από τον Ε.Φ.Κ.Α., ότι η προθεσμία για την καταβολή των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2018, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να δοθεί στους ασφαλισμένους η δυνατότητα ένταξης των οφειλών αυτών στο νέο καθεστώς ρύθμισης του Ν. 4469/2017 περί «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών». Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη παράταση έληγε στις 31-1-2018.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η σχετ. ανακοίνωση του ΕΦΚΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)