Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 14η/30-4-2020 - Παράταση προθεσμιών για υποβολή Α) κατάστασης διαθηκών στα Πρωτοδικεία και Β) στατιστικού πίνακα 2019, λόγω COVID-19

sima_sesse                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14η

           Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 196

                                           ΠΡΟΣ

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                           της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμιών για υποβολή Α) κατάστασης διαθηκών στα Πρωτοδικεία και Β) στατιστικού πίνακα 2019, λόγω COVID-19»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Ήδη από την 10η Απριλίου 2020, είχαμε αποστείλει επιστολές προς διάφορες υπηρεσίες, στις οποίες οι συμβολαιογράφοι οφείλουν εντός προθεσμιών να καταθέτουν έγγραφα σύμφωνα με τη συμβολαιογραφική πρακτική (Πρωτοδικεία, ΕΛΣΤΑΤ, Δ.Ο.Υ.),  με τις οποίες αιτηθήκαμε την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται από το νόμο για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων από τους συμβολαιογράφους, επικαλούμενοι τις συνθήκες σε σχέση με την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και τα ληφθέντα από την Πολιτεία μέτρα, σύμφωνα με τα οποία έχει περιοριστεί η συναλλαγή με το κοινό στον απολύτως απαραίτητο βαθμό στους χώρους των δημοσίων υπηρεσιών.  

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 166/10-04-2020 επιστολή μας απευθυνόμενη προς το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος, Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφείων, Υποθ/κειων & Κτηματολογικών Γραφείων (Α4) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αίτημα την παράταση προθεσμιών σχετικά με την υποβολή κατάστασης διαθηκών στα Πρωτοδικεία, λάβαμε την από 29-04-2020 σχετική απάντηση, σύμφωνα με την οποία, η παράταση της σχετικής προθεσμίας υποβολής κατάστασης διαθηκών στα οικεία Πρωτοδικεία, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων (ολικής ή μερικής), λόγω του κορωνοϊού και συναρτάται απόλυτα με τις προβλέψεις και εξαιρέσεις που θεσπίζονται με τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών και ως εκ τούτου, παρατείνεται η αναστολή των σχετικών προθεσμιών έως την 15-05-2020.

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 165/10-04-2020 επιστολή μας απευθυνόμενη προς τη Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με αίτημα την παράταση μέχρι 30-06-2020 της υποχρέωσης για την υποβολή του στατιστικού πίνακα 2019, λάβαμε την 29-04-2020 σχετική απάντηση, σύμφωνα με την οποία, μέχρι την 10-05-2020 θα αποσταλεί από την Υπηρεσία έγγραφη υπενθύμιση με νέα ημερομηνία για την υποβολή του στατιστικού πίνακα έτους 2019.

Επισυνάπτονται οι σχετικές επιστολές μας προς Υπουργείο Δικαιοσύνης και ΕΛΣΤΑΤ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας