Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.150/3-5-2022 - Νέα ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων (30-5-2022)

sima_sesse

                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 3 Μαΐου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 150

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Νέα ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους (30-5-2022)»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 181/19/28.04.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2127/29.04.2022, ως ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους ορίστηκε η 30η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας