Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.161/4-9-2023 - Συνέδριο του I.R.E.N.E στην Σόφια Βουλγαρίας στις 6 Οκτωβρίου 2023

sima_sesse                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2023

       Αριθμ. Πρωτ. 161

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Αθανάσιος Δράγιος τηλ. 210-3303135

 

ΘΕΜΑ: Συνέδριο του I.R.E.N.E στην Σόφια Βουλγαρίας - 6 Οκτωβρίου 2023

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβολαιογραφικών Μελετών και Ερευνών (IRENE), κατόπιν πρόσκλησης της Βουλγαρικής Συμβολαιογραφίας, διοργανώνει στην Σόφια Βουλγαρίας, στις 6 Οκτωβρίου 2023 (6.10.2023) επιστημονικό συνέδριο, με θέμα «Η ηλεκτρονική καταχώριση των συμβολαιογραφικών εγγράφων».

 Εισηγητές θα είναι εκπρόσωποι διαφόρων Εθνικών Συμβολαιογραφιών, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Συμβολαιογράφος Χριστίνα Χατζηδανδή. Το θέμα είναι επίκαιρο και στην Ελλάδα με τις νομοθετικές αλλαγές που αφορούν την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβολαιογραφικών εγγράφων. 

 Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατό (100,οο) .

 Εάν οι Έλληνες συμβολαιογράφοι που θα παρακολουθήσουν το ως άνω συνέδριο είναι άνω των είκοσι (20) θα υπάρξει διερμηνεία και στα ελληνικά για την οποία ο κάθε σύνεδρος θα επιβαρύνεται με πενήντα (50,οο) ευρώ επιπλέον.

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρόγραμμα του συνεδρίου, το δελτίο συμμετοχής και τη λίστα των ξενοδοχείων που έστειλε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος της Βουλγαρίας.

 Η προθεσμία εγγραφής είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.  

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας