Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 16η/22-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

sima_sesse                                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16η

          Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 137

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ402/19112996/20.03.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στην Έναρξη Προθεσμίας Συλλογής Δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2308/1995.

Συγκεκριμένα με τις 55/9/06.03.2019 και 56/10/06.03.2019 αποφάσεις του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα επί ακινήτων στις ακόλουθες υπό κτηματογράφηση περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που ανήκουν:

α) στον Προ-Καποδιστριακό Δήμο Ιωλκού (πρώην Κοινότητες Αγίου Ουνουφρίου, Ανακασιάς και Άνω Βόλου)

β) στον Προ-Καποδιστριακό Δήμο Νέας Ιωνίας

γ) στις Προ- Καποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Βλάσιου, Αγίου Λαυρεντίου, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Λεχωνίων, Διμηνίου, Δρακείας, Κάτω Λεχωνίων, Κατωχωρίου, Μακρινίτσης, Πορταριάς και Σαγιατών. 

να υποβάλουν δηλώσεις στο διάστημα:

-          από 12 Μαρτίου 2019 έως 12 Ιουνίου 2019 (κάτοικοι ημεδαπής)  

-          από 12 Μαρτίου 2019 έως 12 Σεπτεμβρίου 2019 (κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο)

Το Γραφείο Κτηματογράφησης που συγκροτήθηκε για την υποβολή των δηλώσεων στις περιοχές αυτές βρίσκεται στο Βόλο, επί της οδού Ιάσωνος 36.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)