Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/22-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

sima_sesse                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18η

          Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 139

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ περί παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995 προς ενημέρωσή σας:

1)      Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ369/1913364/15.03.2019 έγγραφο που αφορά στη παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995 μέχρι την 3η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για τη Σύμβαση με Κωδικό ΚΤ5-04, που αφορά στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2)      Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ370/1913383/15.03.2019 έγγραφο που αφορά στη παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995 μέχρι την 3η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για τη Σύμβαση με Κωδικό ΚΤ5-13, που αφορά στα ακίνητα που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3)      Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 389/1913724/18.03.2019 έγγραφο που αφορά στη παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995 μέχρι την 3η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για τη Σύμβαση με Κωδικό ΚΤ5-21, που αφορά στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4)      Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 393/1913752/18.03.2019 έγγραφο που αφορά στη παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995 μέχρι την 3η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για τη Σύμβαση με Κωδικό ΚΤ5-22, που αφορά στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας και Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα του Κτηματολογίου βρίσκονται στη μορφή .pdf)