Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.195/30-4-2020 - Δημοσίευση ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1629/29-04-2020) για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 600 ευρώ στους δικαιούχους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες

sima_sesse                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 195

                                           ΠΡΟΣ

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                           της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1629/29-04-2020) για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 600 ευρώ στους δικαιούχους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 29 Απριλίου 2020 υπ’ αριθμ. πρωτ. 192 Ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Οικ. 16604/3224/27-04-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 1629/29-04-2020), με την οποία ορίζεται η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 600 ευρώ, στους δικαιούχους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν πληγεί οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στους οποίους συμπεριλαμβανόμαστε και οι συμβολαιογράφοι.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας