Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.202/5-5-2020 - Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

sima_sesse                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 5 Μαΐου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 202

                                           ΠΡΟΣ

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                           της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β΄ 1647/03-05-2020)

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

 Με την συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/03.05.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών και των Υφυπουργών Οικονομικών -Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647) ορίστηκαν οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 04.05.2020 έως και τις 10.05.2020, και επίσης προβλέφθηκαν οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες αυτούς. Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας