Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.207/10-6-2022 - Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121» στις 17 Ιουνίου 2022

sima_sesse                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 207

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Ευτυχία Καραστάθη

 

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121» στις 17 Ιουνίου 2022

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

 Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 199/7-6-2022 Ανακοίνωσης, με θέμα  «Επιστημονική ημερίδα στις 17-6-2022 στην Αθήνα», σας αποστέλλουμε (α) το σχετικό ενημερωτικό δελτίο (β) το αναλυτικό πρόγραμμα και (γ) τις σχετικές Οδηγίες ΕΕ (2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121).

 Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121», ως κατωτέρω:

(1)   Για αυτοπρόσωπη παρουσία, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο σύνδεσμο <https://docs.google.com/forms/d/13qeFLCP9VCWbazk3MuGfkj0A-cD-8lG_gbc1CcwKEME/edit>, ενώ

(2)   Για διαδικτυακή παρακολούθηση, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο σύνδεσμο <https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMod-GprD4uGtTJwxgUk-hujDYZFI8hOwHy>.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)