Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.21/3-2-2023 - Νέος επικαιροποιημένος οδηγός ασφαλιστικών κατηγοριών

sima_sesse                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα , 3 Φεβρουαρίου 2023

       Αριθμ. Πρωτ. 21

                                        Προς

                                        Όλα τα μέλη του Συλλόγου

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Νέος επικαιροποιημένος οδηγός ασφαλιστικών κατηγοριών

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε νέο επικαιροποιημένο οδηγό ασφαλιστικών κατηγοριών, με τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023, τον οποίο συνέταξε ο νομικός συνεργάτης του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.Α., κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, για πλήρη ενημέρωσή σας.

Σημειώνεται ότι δόθηκε παράταση για την επιλογή ασφαλιστικών κατηγοριών μέχρι 12.2.2023.

                                                             Με τιμή

                                         Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας

                                    Γεώργιος Ρούσκας              Θεόδωρος Χαλκίδης

(Ο ως άνω σχετ. οδηγός βρίσκεται στη μορφή .pdf)