Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.235/4-6-2019 - Παράταση αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας

sima_sesse                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019

           Αριθμ. πρωτ. 235

                                                  ΠΡΟΣ

                                                  Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                                   της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Παράταση αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 39380/03-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η αναστολή εργασιών των δικαστηρίων της Χώρας για δύο εργάσιμες μέρες, δηλαδή μέχρι και τις 7 Ιουνίου 2019.

Ειδικά για τα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η αναστολή εργασιών παρατείνεται μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2019.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

         

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Υπ. Δικαιοσύνης βρίσκεται στη μορφή .pdf)