Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23η/4-4-2019 «Κοινοποίηση Ασφαλιστικού Οδηγού ΕΤΕΑΕΠ (Χρήση Πλατφόρμας – Ερωτήσεις – Απαντήσεις)»

sima_sesse                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                            

                                       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23η

          Αθήνα, 04 Απριλίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 153

                                        Προς

                                                                                         Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τον Ασφαλιστικό Οδηγό ΕΤΕΑΕΠ (Χρήση Πλατφόρμας – Ερωτήσεις – Απαντήσεις) που συνέταξε ο Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων Ανδρέας Π. Κουτσόλαμπρος.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι εμπρόθεσμες πληρωμές - καταβολές προς το ΕΤΕΑΕΠ είναι δυνατές από αύριο 05/04/2019 έως και την 12/04/2019.

Τυχόν πληρωμές – καταβολές μέσω e-banking πραγματοποιούνται με επιλογή «ΕΤΕΑΕΠ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Ο Ασφαλιστικός Οδηγός ΕΤΕΑΕΠ βρίσκεται στη μορφή .pdf)