Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/27-5-2016 «Διαβίβαση εγγράφου του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ. - Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες για τους αποδεδειγμένα πληγέντες ασφαλισμένους σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές»

sima_sesse                  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η

          

           Αθήνα, 27 Μαΐου 2016

           Αριθμ. Πρωτ. 293

 

                                     Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                     της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX          : 210 384 8335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας κοινοποιούμε το υπ΄αριθμ.πρωτ.289/25-05-2016 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α.-Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων, σχετικά με τις διευκολύνσεις που προβλέπονται, αναφορικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, για αποδεδειγμένα πληγέντες ασφαλισμένους σε οριοθετημένες περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω έγγραφο του ΕΤΑΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)