Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 26η/1-6-2016 «Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών - Διόρθωση της υπ´αριθμ.429/28-04-2016 εγκυκλίου του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.»

sima_sesse                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26η

 

         Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016

         Αριθμ. Πρωτ. 303

 

                                    Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                    της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα   : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX            : 210 384 8335

E-mail        : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 22/18-05-2016 εγκυκλίου μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα  το υπ΄αριθμ. πρωτ.  296/30-05-2016 έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα deltio.tnomik.gr, τη διαδικασία ορθής καταχώρησης των στοιχείων προς ανάρτηση και τη διαδικασία πληρωμής.

Σας επισημαίνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με την από 26-05-2016 ενημέρωση του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ο αριθμός λογαριασμού του ΤΑΝ στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος είναι 040/546154-57 αντί αυτού που αναφέρεται στην υπ´αριθμ. 429/28-04-2016 εγκύκλιο εδάφιο 1 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, την οποία σας έχουμε ήδη κοινοποιήσει με την ανωτέρω υπ΄αριθμ. 22/18-05-2016 εγκύκλιό μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

    Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ βρίσκεται στη μορφή .pdf)