Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 28η/18-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

sima_sesse                                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28η

          Αθήνα, 18 Απριλίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 189

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την ενημέρωση των συμβολαιογράφων σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 6 εδ. γ Ν. 2308/1995 όσον αφορά στην διαδικασία κτηματογράφησης.

Ειδικότερα:

1) Το  υπ’ αριθ. Πρωτ. ΝΔ 791/1916342/26.03.2019 έγγραφο που αφορά στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

2) Το  υπ’ αριθ. Πρωτ. ΝΔ 868/1917647/01.04.2019 που αφορά στους Προ-Καποδιστριακούς Δήμους Αιγίου και Ερινεού (πρώην Κοινότητες Ζήριας, Νέου Ερινεού, Καμαρών) και στις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Βαλιμιτίκων, Δημητροπούλου, Διγελιωτίκων, Κουλούρας, Λόγγου, Ροδοδάφνης, Σελιανιτίκων, Σελινούντος και Τεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα του Κτηματολογίου βρίσκονται στη μορφή .pdf)