Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.29/17-1-2020 - Επετειακή επιστημονική ημερίδα του IRENE την Παρασκευή 7-2-2020 στο Λουξεμβούργο

sima_sesse                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020

          Αριθμ. Πρωτ. 29

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Σοφία Μουρατίδου  (2310-237204)

                     Αθανάσιος Δράγιος (210-3303135)

 

ΘΕΜΑ: Επετειακή επιστημονική ημερίδα του IRENE

την Παρασκευή 7-2-2020 στο Λουξεμβούργο

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


το Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας (I.R.E.N.E. - Institut de recherches et d'etudes notariales europeen) γιορτάζοντας την επέτειο των τριάντα (30) ετών λειτουργίας του, οργανώνει επιστημονική ημερίδα στο Λουξεμβούργο, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, στο κτήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα «Ο Ευρωπαίος Συμβολαιογράφος απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας». Θα υπάρξει ταυτόχρονη διερμηνεία των ομιλιών στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά. Λόγω περιορισμένων θέσεων, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν, πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση (στη γαλλική γλώσσα), που συναποστέλλεται με την παρούσα ανακοίνωση, μέχρι 25 Ιανουαρίου 2020. Οι δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλονται στην κα. Σοφία Μουρατίδου, Πρόεδρο του I.R.E.N.E. (smour.notar@gmail.com) ή στον κ. Αθανάσιο Δράγιο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του I.R.E.N.E. (thanos@dragios.gr). Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα (150,00), στο οποίο περιλαμβάνονται τα έξοδα διερμηνείας, καφές κατά τα διαλείμματα, γεύμα (μπουφές) και κοκτέιλ μετά την λήξη των εργασιών. Η πληρωμή γίνεται απ’ ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του I.R.E.N.E., που τηρείται στην έδρα του στο Λουξεμβούργο, με την επισήμανση «participation au colloque de Luxembourg». Συνημμένα αποστέλλονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου (στην ελληνική γλώσσα).


 
                                                Με τιμή

                                             Ο Πρόεδρος

                                         Γεώργιος Ρούσκας

(Τα σχετ. έγγραφα της ημερίδας βρίσκονται στη μορφή .pdf)