Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/30-8-2017 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

sima_sesse                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36η

        Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017

        Αριθμ. Πρωτ.414

                                              Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                              της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

1. Το με αριθμ. Α.Π. 1723828/ΔΛΚ539/22.08.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-καταχώρησης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα του Τοπικού Διαμερίσματος Σαμίων του Δήμου Βαθέος του Νομού Σάμου (νυν Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος του Δήμου Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  με ορισμό ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην ίδια περιοχή  την  Πέμπτη 31.08.2017.

2. Το με αριθμ. Α.Π. 1723820/ΔΛΚ535/22.08.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-καταχώρησης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα του Δήμου Πειραιώς  του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Πειραιώς της  Περιφερειακής Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής)  με ορισμό ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην ίδια περιοχή  την  Πέμπτη 31.08.2017.

                                                                     Με τιμή

                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                             Γεώργιος Ρούσκας