Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.300/24-6-2019 - Διαβίβαση δελτίου τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

sima_sesse                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 24 Ιουνίου 2019

           Αριθμ. πρωτ. 300

                                                ΠΡΟΣ

                                                Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                                  της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση δελτίου τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος


 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Κατ’ εφαρμογή της από 6-6-2019 σχετικής απόφασης Δ.Σ., σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το από 3-4-2019 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων σχετικά με θέματα λειτουργίας του Συστήματος Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το δελτίο τύπου βρίσκεται στη μορφή .pdf)