Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.304/27-6-2019 - Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

sima_sesse                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

          Αριθμ. πρωτ. 304

                                                           ΠΡΟΣ

                                                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                                            της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 39979/27-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τμήμα Οργάνωσης Δικαστηρίων & Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών), σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας αναστέλλονται από την 3η Ιουλίου 2019 έως και την 10η Ιουλίου 2019Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η διενέργεια πλειστηριασμών. Περαιτέρω, αναστέλλονται οι εργασίες των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων της Χώρας κατά την 5η και την 8η Ιουλίου 2019.

         

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Υπ. Δικαιοσύνης βρίσκεται στη μορφή .pdf)