Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.304/31-10-2022 - Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από συμβολαιογράφους μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023

sima_sesse                              ΕΚΤΑΚΤΗ

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022

            Αριθμ. Πρωτ. 304

                                           Προς

                                                                                            Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                            της χώρας

Ταχ.Δ/νση       : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα       : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Θέμα: «Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από συμβολαιογράφους μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023»

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 202/20.10.2022 με αριθμό θέματος 22 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, αποφασίστηκε η αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023.

Αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ, που έχει λάβει ΚΑΔ Δ55813/26.10.2022 για την οποία και θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας