Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.314/29-6-17 - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017

sima_sesse

 

        Αθήνα, 29-06-2017

        Αριθμ. πρωτ. 314

                                     Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                     της χώρας


Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια της με αριθμ.πρωτ. 313/29-06-2017 ανακοίνωσης της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σας ενημερώνουμε ότι, μετά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, σήμερα, ημέρα Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2017, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας