Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.32/24-1-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

sima_sesse

 

         Αθήνα 24 Ιανουαρίου 2017

         Αριθμ. πρωτ. 32

                                              Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                              της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα   : 210-3307450,60,70,80,90

FAX            : 210-3848335

E-mail        : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος από τον Σεπτέμβριο του 2016 αποφάσισε την αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών κατοικίας με επισπεύδοντες τις Τράπεζες, το  Ελληνικό Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ, όσον αφορά την κατοικία του οφειλέτη – φυσικού προσώπου. 

Κατ’ εξαίρεσιν διεξάγονται πλειστηριασμοί κατόπιν χορηγηθησο­μένης αδείας εκ των Συλλόγων ή της Συντο­νιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Μετά από πέντε (5) μήνες αποχής διαπιστώνουμε ότι η διενέργεια των υπολοίπων πλειστηριασμών που δεν έχουν καμία σχέση με κατοικία, σε ορισμένα Ειρηνοδικεία της Χώρας είναι αδύνατη λόγω αντιδράσεων μερίδας συμπολιτών μας. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ή πρόταση για την οριοθέτηση της νομικής προστασίας της πρώτης και μοναδικής κατοικίας, όχι μόνο από την Πολιτεία αλλά και από όλο το πολιτικό σύστημα, διαπιστώνοντας ότι αρκετοί συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν αυτό το σημαντικό πρόβλημα με τις κατοικίες τους, δεν εξαντλούν το σύνολο των δυνατοτήτων προστασίας τους που τους παρέχουν οι ισχύουσες σήμερα διατάξεις.

Ζητάμε από την Πολιτεία να προβεί σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες που θα διασφαλίζουν τη νόμιμη και ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των πλειστηριασμών με ταυτόχρονη ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα εξασφαλίζουν την προστασία της μοναδικής και πρώτης κατοικίας.

Διαπιστώνουμε ότι σήμερα αδικαιολόγητα στοχοποιείται ο Έλληνας Συμβολαιογράφος κατά τη διεξαγωγή εκείνων των πλειστηριασμών που καμία σχέση δεν έχουν με πλειστηριασμό της πρώτης και μοναδικής κατοικίας των συμπολιτών μας.

Καταγγέλλουμε τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι κανένας πλειστηριασμός κατοικίας δεν έχει λάβει χώρα με επισπεύδοντα Τράπεζα, Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικό Ταμείο ή ΟΤΑ, στοχοποιούν τον Έλληνα Συμβολαιογράφο βιαιοπραγώντας εναντίον του και ειδικότερα εναντίον γυναικών συναδέλφων μας.

Εκφράζουμε την απορία μας για την αδικαιολόγητη συμπεριφορά απέναντι στους συμβολαιογράφους, και αναρωτιόμαστε πώς προστατεύεται η πρώτη και μοναδική κατοικία των συμπολιτών μας όταν αυτή (η πρώτη και μοναδική κατοικία) εξισώνεται γενικά με εκπλειστηριαζόμενα περιουσιακά στοιχεία Νομικών Προσώπων Ανωνύμων Εταιρειών, μεγαλοεπιχειρηματιών και μεγαλοοφειλετών, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων ευρώ.

Επισημαίνουμε ότι αυτό που προέχει είναι η εξεύρεση οριστικών λύσεων για την προστασία της πρώτης και μοναδικής κατοικίας συμπολιτών μας, που αναίτια βρίσκονται σήμερα μπροστά στο φάσμα της απώλειας του σπιτιού τους, όπως και η διασφάλιση της διαδικασίας του πλειστηριασμού με την εφαρμογή των σχετικών νόμων και σε καμία περίπτωση η τυφλή εξίσωση όλων των περιπτώσεων πλειστηριασμών, με αυτούς της πρώτης και μοναδικής κατοικίας, γεγονός που αναμφισβήτητα θα αποβεί σε βάρος μερίδας συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη άμεσης προστασίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος  αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών και αυτήν την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017. Κανένας πλειστηριασμός κατοικίας δεν θα διενεργηθεί με επισπεύδοντα τις Τράπεζες, το  Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία, και τους ΟΤΑ, εφ’ όσον αφορά τη δηλωθείσα κύρια κατοικία του οφειλέτη – φυσικού προσώπου. 

Κατ’ εξαίρεσιν θα διεξάγονται πλειστηριασμοί κατόπιν χορηγηθησο­μένης αδείας εκ των Συλλόγων ή της Συντο­νιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, που θα υποβληθεί  κατόπιν έγγραφης αίτησης σε αυτόν από τον επισπεύδοντα. Ενδεικτικά θα χορηγούνται άδειες για αναγκαστικούς πλειστηριασμούς μεταξύ ιδιωτών, για εκούσιους πλειστηριασμούς, για πλειστηριασμούς με αντικείμενο διεκδικήσεις από διατροφές ή μισθούς εργαζομένων, για πλειστηριασμούς ευπαθών προϊόντων τα οποία κινδυνεύουν να καταστραφούν, για πλειστηριασμούς πλοίων, αεροσκαφών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και κινητών πραγμάτων καθώς και για πλειστηριασμούς με επισπεύδοντες τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ, οι οποίοι δεν έχουν αντικείμενο κατοικίες.

Εξυπακούεται δε ότι οι πλειστηριασμοί που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα και θα διενεργηθούν και αυτή την Τετάρτη, μετά από σχετική άδεια των θεσμικών οργάνων μας, δεν αφορούσαν και δεν αφορούν σε καμία περίπτωση πλειστηριασμούς κατοικιών με επισπεύδοντες Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ.

 

                                                             Με τιμή

                                                         Ο Πρόεδρος

                                                     Γεώργιος Ρούσκας