Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.336/14-7-17 - Πληρωμή δημοσίευσης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

                                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

sima_sesse          Αθήνα 14 Ιουλίου 2017

          Αριθμ. πρωτ. 336

                                               ΠΡΟΣ

                                               Όλους τους συμβολαιογράφους

                                               της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX : 210-3848335

E-mail : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Η από 14-7-2017 επείγουσα ανακοίνωση του Γραφείου Δ.Δ.Δ. σχετικά με την πληρωμή δημοσίευσης στο Δελτίο

      Σας παραθέτουμε κατωτέρω την από 14-7-2017 επείγουσα ανακοίνωση του Γραφείου του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων σχετικά με την πληρωμή δημοσίευσης στο Δελτίο:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς όλους τους συναλλασσόμενους

με το ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΦΚΑ-ΤΑΝ

Από την Περιφερειακή Δ/νση Παροχών ΕΦΚΑ-ΤΑΝ σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 η ταμειακή εξόφληση εντός της υπηρεσίας, για δημοσιεύσεις κειμένων στο έντυπο Δελτίο Δικ/κων Δημοσιεύσεων του ΤΑΝ είναι επιτρεπτή μέχρι του ποσού των #250,00# ευρώ ημερησίως.

Για εξόφληση μεγαλύτερων του ανωτέρω αναφερόμενου (δηλ. από 250,01 και άνω ευρώ), θα πρέπει:

α) να γίνεται τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό του ΕΦΚΑ/ΤΑΝ που τηρείται στην ΕΤΕ

þ με αριθμό: 040/546154-57

þ με κωδικό αιτιολογίας: 13 και

þ κωδικό υπόχρεου το Α.Μ. του συναλλασσόμενου στο ΤΑΝ

ή β) μέσω internet banking να γίνεται εξόφληση στον ίδιο λογαριασμό & με τους ίδιους κωδικούς αιτιολογίας & υπόχρεου.

( ΙΒΑΝ: GR 3901100400000004054615457 )

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου το προσωπικό του γραφείου ΔΔΔ (στην Σωκράτους 53 – 1ος όροφος) να παραλάβει κείμενο προς δημοσίευση θα πρέπει να ελέγξει στο σύστημα παρακολούθησης πληρωμών του ΤΑΝ την πληρωμή του κόστους δημοσίευσης που θα έχει προηγηθεί στην ΕΤΕ, την προηγούμενη τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα από την παράδοση του κειμένου, εφόσον η πληρωμή γίνεται από με μεταφορά του ποσού από λογαριασμό που έχει ο συναλλασσόμενος στην ΕΤΕ προς τον λογαριασμό του ΤΑΝ στην ΕΤΕ.

Αν ο συναλλασσόμενος μεταφέρει χρήματα από λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πλην ΕΤΕ η συναλλαγή θα φανεί στο σύστημα παρακολούθησης πληρωμών του ΤΑΝ τέσσερεις (4) ημέρες μετά την πληρωμή.

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή κειμένων προς δημοσίευση στο έντυπο ΔΔΔ προϋποθέτει την εμφάνιση στο σύστημα παρακολούθησης πληρωμών του ΤΑΝ του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος, το οποίο έχουν υπολογίσει προγενέστερα οι υπάλληλοι του γραφείου ΔΔΔ.

Άρα τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

1ον) κοστολόγηση του προς δημοσίευση κειμένου από το προσωπικό του γραφείου ΔΔΔ (στη Σωκράτους 53 – 1ος όροφος) κάθε εργάσιμη ημέρα 8.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. πλην Πέμπτης.

2ον) κατάθεση στην ΕΤΕ του ποσού που κοστολογήθηκε.

3ον) κατάθεση του κειμένου για δημοσίευση στο έντυπο ΔΔΔ & του αποδεικτικού πληρωμής (στη Σωκράτους 53 - 1ος όροφος) κάθε εργάσιμη ημέρα 8.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. πλην Πέμπτης.

4ον) παραλαβή του κειμένου από το προσωπικό, μετά από επιβεβαίωση της πληρωμής του ποσού μέσα στο σύστημα παρακολούθησης πληρωμών του ΤΑΝ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας