Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.337/14-7-17 - Διευκρινήσεις σχετικά με τις αναρτήσεις ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από το Γραφείο Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων

                                                                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

sima_sesse          Αθήνα 14 Ιουλίου 2017

          Αριθμ. πρωτ. 337

                                               ΠΡΟΣ

                                               Όλους τους συμβολαιογράφους

                                               της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX : 210-3848335

E-mail : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αναρτήσεις ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από το Γραφείο Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων

            

          1.- Σε συνέχεια της από 22-5-2017 Ανακοίνωσής μας με θέμα «Ανάρτηση αναπλειστηριασμών στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» και ύστερα από ενημέρωση του Γραφείου Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την οποία η χρήση της έκφρασης «αναπλειστηριασμός» ήταν ατυχής από πλευράς τους, σάς παραθέτουμε την παρακάτω διευκρίνιση/διόρθωση που μάς έδωσαν:

«Στο πεδίο «Σχετικός Πλειστηριασμός», γίνεται με αντιγραφή και επικόλληση μνεία στον μοναδικό κωδικό που έχει λάβει η ανάρτηση του δικαστικού επιμελητή που αφορά πλειστηριασμό κατά του ίδιου οφειλέτη για τον οποίο θέλει να κάνει ανάρτηση συμβολαιογράφος, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ.

Άρα κάθε φορά που κάποιος συμβολαιογράφος πρέπει να κάνει ανάρτηση  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  συμπληρώνει το συγκεκριμένο πεδίο «σχετικός πλειστηριασμός» με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω, ώστε να συσχετίζονται τα κείμενα που αφορούν στον ίδιο οφειλέτη, προς όφελος του αναγνώστη.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία (σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης): 210-5296197 Αρζαμάνογλου Ευαγγελία».

2.- Επιπροσθέτως, το Γραφείο Δ.Δ.Δ. επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Κάθε πιστοποιημένος χρήστης της ιστοσελίδας, ως καταχωριστής πλειστηριασμών έχει την αποκλειστική και μοναδική ευθύνη για την χρήση του προσωπικού του περιβάλλοντος εργασίας μέσα σε αυτήν (την ιστοσελίδα) με αυστηρά προσωπική χρήση των κωδικών πρόσβασης που του έχουν δοθεί από το ΕΦΚΑ–ΤΑΝ.

Κάνοντας χρήση των κωδικών του δύναται να αναρτήσει πλειστηριασμούς με τον τρόπο που αναλύεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

  • 1ον) Αυτόματη ανάρτηση του κειμένου από το σύστημα γίνεται ΑΜΕΣΩΣ ( ή/και το απόγευμα της επόμενης ημέρας από την προεξόφληση του κόστους ανάρτησης), η οποία προεξόφληση γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ του ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΣ που εμφανίζεται στην οθόνη μετά την οριστικοποίηση.

Ο προηγούμενος τρόπος πληρωμής (σε λογαριασμό του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ που τηρείται στην ΕΤΕ για όλα τα έσοδα του TAN, με κωδικό αιτιολογίας 13 & κωδικό υπόχρεου το Α.Μ του χρήστη στο μητρώο του ΤΑΝ) ΔΕΝ ενδείκνυται, γιατί προϋποθέτει την ανάρτηση του κειμένου την επόμενη της πληρωμής ημέρα (το νωρίτερο) από το προσωπικό του γραφείου Δ.Δ.Δ. ως διαχειριστή της ιστοσελίδας.

          Αν κάτι δεν λειτουργήσει στο μηχανογραφικό σύστημα ενημέρωσης εισροών από την τράπεζα στον σωστό χρόνο, υπάρχει πιθανότητα αργοπορημένης ανάρτησης με κίνδυνο να χαθούν προθεσμίες δεσμευτικές για τους χρήστες που καταχώρησαν & πλήρωσαν με αυτόν τον τρόπο.

          Γι΄ αυτόν τον λόγο άλλωστε υπήρξε εξ΄ αρχής αίτημα από τους φορείς (εσάς) να συνδεθεί η ιστοσελίδα με το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ.

Επίσης σημαντικό :

  • 2ον) Επειδή πολλά μέλη σας ανακαλύπτουν λάθη σε ήδη αναρτημένα από τους ίδιους κείμενα, πρέπει να γίνει γνωστό ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ από το ΔΔΔ του ΕΦΚΑ/ΤΑΝ ως διαχειριστή της ιστοσελίδας.

          Σε περίπτωση που αναρτηθεί λανθασμένο κείμενο, υπάρχει για τον υπεύθυνο δικαστικό επιμελητή ή συμβολαιογράφο ΜΟΝΟ η δυνατότητα να το ακυρώσει ΧΩΡΙΣ ανάκτηση του κόστους ανάρτησης & ΧΩΡΙΣ δυνατότητα δωρεάν ανάρτησης του ορθού κειμένου εκ νέου από το γραφείο ΔΔΔ.

  • 3ον) Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι τί αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης:

(σελίδα 5):

«………………………… 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Για να τα εισάγετε νέο πλειστηριασμό, πρέπει πρώτα να έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή. Έπειτα, από το μενού στο πάνω μέρος επιλέγετε «Καταχώρηση νέου πλειστηριασμού», ώστε να εμφανιστεί η σχετική σελίδα.

Στη σελίδα αυτή εισάγετε όλα τα στοιχεία του πλειστηριασμού που θέλετε να καταχωρήσετε.

Προσοχή: Το αρχείο πλειστηριασμού που θα ανεβάσετε πρέπει να είναι μορφής doc ή docx. Άλλες μορφές αρχείων δεν είναι αποδεκτές. Επίσης πρέπει να περιέχει μόνο κείμενο χωρίς εικόνες, βίντεο κ.ά..

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων, έχετε δύο επιλογές:

α) Προσωρινή Αποθήκευση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά τον πλειστηριασμό όσες φορές θέλετε.

β) Οριστικοποίηση

Οριστικοποιήστε τον πλειστηριασμό μόνο εφόσον είστε σίγουροι πως έχετε εισάγει σωστά όλα τα στοιχεία. Μετά την οριστικοποίηση δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές.»

 (σελίδα 7) :

«……………………………… 2.3. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ

Αν ο πλειστηριασμός είναι προσωρινά αποθηκευμένος, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του όποτε και όσες φορές επιθυμείτε.

Αν έχετε ήδη οριστικοποιήσει τον πλειστηριασμό, δεν μπορείτε πλέον να αλλάξετε τα στοιχεία του. Μπορείτε όμως οποιαδήποτε στιγμή να τον ακυρώσετε και αν θέλετε να δημιουργήσετε νέο. Αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πληρωμή, δεν θα σας επιστραφεί το ποσό και πρέπει να πληρώσετε πάλι τον νέο πλειστηριασμό που ίσως δημιουργήσετε. Αν ο πλειστηριασμός έχει ήδη αναρτηθεί, τότε με την ακύρωση θα αποσυρθεί αμέσως.»

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας