Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/23-11-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

sima_sesse                                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33η

      Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018

      Αριθμ. Πρωτ. 340

                             Προς

                             Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                               της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

1) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 338/23.11.2018 (Oικ. ΝΔ 3121/1843299/22.11.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα του Δήμου Μαραθώνος του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με ορισμό ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην ίδια περιοχή την 29η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη,

2) Το υπ’ αριθμ. 339/23.11.2018 (Αρ.Πρωτ. 1842759/ΔΚ 851/23.11.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του πρώην Δήμου Μαραθώνος του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής).

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή, ορίστηκε η Πέμπτη 29/11/2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/58797/3124/22.11.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα του Κτηματολογίου βρίσκονται στη μορφή .pdf)