Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/13-5-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

sima_sesse                               ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36η

          Αθήνα, 13 Μαΐου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 218

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τo υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ 656/1923012/23.04.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, σύμφωνα με το οποίο, με την  υπ’ αριθ. 62/18/17.04.2019 απόφαση του ΔΣ του Φορέα, παρατείνεται μέχρι την 12η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)