Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.408/29-8-17 - Προσωρινή διακοπή λειτουργίας server πρώην Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.

sima_sesse

 

       Αθήνα 29 Αυγούστου 2017

       Αριθμ. πρωτ. 408

                                              Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                              της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX         : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως μας ενημέρωσαν από το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων, ο κεντρικός server του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ έχει σοβαρό πρόβλημα και είναι εκτός λειτουργίας.

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η ταμειακή συναλλαγή με το γραφείο του ΔΔΔ μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης δεν είναι δυνατή η ενημέρωσή του ΔΔΔ για τις πληρωμές για καταχώρηση κειμένου είτε στο έντυπο τεύχος ΔΔΔ είτε στην ιστοσελίδα deltio tnomik.gr όταν γίνονται μέσω ΕΤΕ & εκτός συστήματος ΔΙΑΣ.

Επομένως, όπως μας ενημέρωσε το ΔΔΔ δεν γίνεται να προβεί σε ανάρτηση κειμένου (όταν αυτή δεν γίνει αυτόματα συνεπεία εξόφλησης μέσω ΔΙΑΣ).

Συνεπώς, όπως μας πληροφόρησαν από το γραφείο ΔΔΔ, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε τον παλιό τρόπο πληρωμής (μέσω ΕΤΕ με χρήση κωδικού αιτιολογίας 13 & κωδικού υπόχρεου το Α.Μ.Α. του ΤΑΝ) διότι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν προθεσμίες.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας