Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 40η/6-6-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

sima_sesse                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40η

          Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 248

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ περί παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995 προς ενημέρωσή σας:

1)    Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ 667/1922981/23.04.2019 έγγραφο που αφορά στη παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθ. 61/7/10.04.2019 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μέχρι την 7η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

2)    Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ 653/1922919/23.04.2019 έγγραφο που αφορά στη παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθ. 61/6/10.04.2019 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μέχρι την 18η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα του Κτηματολογίου βρίσκονται στη μορφή .pdf)