Κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. σχετική με τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών (αριθμ.πρωτ.Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.410/30-8-17)

sima_sesse

 

         Αθήνα 30 Αυγούστου 2017

         Αριθμ. πρωτ.410

                                                 Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                                 της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX         : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σχετική με τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών. Για την έκδοση της εν λόγω ανακοίνωσης, για λογαριασμό της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., συνεργάστηκαν με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι Συνάδελφοι Πρόεδροι των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Εφετείων Πατρών και Ιωαννίνων, κ.κ. Ιωάννα Μπονέλη και Ιωάννης Παππάς, καθώς και η Αντιπρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, κα Ειρήνη Χατζάκη.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

& ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

 ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρος Κοντονής συναντήθηκε σήμερα 29/8/2017 με τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας όπου και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα. 

Τα γνωστά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλειστηριασμών στα Ειρηνοδικεία της χώρας αποτελούν ζήτημα που απασχολεί το ΥΔΔΑΔ και θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς τα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την άμεση αντιμετώπισή τους.  Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εποπτεύουσα Αρχή στέκεται στο πλευρό των συμβολαιογράφων και στον σημαντικότατο ρόλο τους ως αμίσθων δημοσίων  λειτουργών ασκούντων δημόσια εξουσία, επιφορτισμένων από την Πολιτεία με την αρμοδιότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης.  Αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς τονίστηκε ότι η νέα αυτή διαδικασία θα συντελέσει μεταξύ άλλων και στην επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων. Η πολιτεία συνεργαζόμενη στενά με τους συμβολαιογράφους προς την διαμόρφωση του νέου αυτού συστήματος, διασφαλίζει μέσω της διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αποκλειστικά από τον Συμβολαιογράφο, τον δημόσιο χαρακτήρα της αναγκαστικής εκτέλεσης, τη διαφάνεια της διαδικασίας και την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών (δικονομική και οικονομική). 

Τέλος υπενθυμίζεται ότι η πρώτη κατοικία όσων έχουν υπαχθεί στον Ν.3869/2010 προστατεύεται μέχρι 31.12.2017 και ήδη η Κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι στις αρχές Δεκεμβρίου το ζήτημα αυτό θα επανεξεταστεί.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας