Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 44η/6-9-2013 «Ευρωπαϊκό σεμινάριο κατάρτισης συμβολαιογράφων “Family Law and Successions in light of the EU Law” (Notaries of Europe) στο Βουκουρέστι (19–20 Σεπτεμβρίου 2013)»

sima_sesse

                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  44η

 

       Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2013

       Αριθμ. Πρωτ. 237

 

       Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

       της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX                : 210 384 8335

E-mail             : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ελ. Τσερτσιγιάννη (210-3212646)

 

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό σεμινάριο κατάρτισης συμβολαιογράφων “Family Law and Successions in light of the EU Law” (Notaries of Europe) στο Βουκουρέστι (19–20 Σεπτεμβρίου 2013)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Έχουν αρχίσει οι εγγραφές για το σεμινάριο, στο οποίο συμμετέχει η Ελληνική Συμβολαιογραφία και το οποίο λαμβάνει χώρα στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2013, στον συνεδριακό χώρο “Auditorium Pallady”. Στο σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης – εκπαίδευσης για τους συμβολαιογράφους «Η Ευρώπη για τους Συμβολαιογράφους – Οι Συμβολαιογράφοι για την Ευρώπη» (The "Europe for NotariesNotaries for Europe" training programme) συμμετέχει επίσης η Ρουμανική, η Βουλγαρική και η Ουγγρική Συμβολαιογραφία, καθώς και συνάδελφοι από την Ιταλία και την Ισπανία.

Το σεμινάριο κατάρτισης επικεντρώνεται τόσο σε θεωρητικές όσο και σε πρακτικές πλευρές του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο  και ειδικότερα σε θέματα Κληρονομικού Δικαίου με την εναρμόνιση και εφαρμογή του πρόσφατου κανονισμού της Ε.Ε. για την κληρονομική διαδοχή (πρώτη μέρα σεμιναρίου), σε θέματα υπαρχόντων και μελλοντικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών του Οικογενειακού Δικαίου καθώς και σε θέματα που αφορούν στις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων (δεύτερη μέρα).

Στο σεμινάριο θα υπάρχει μετάφραση στην αγγλική, γαλλική και ρουμανική γλώσσα. Αν η ελληνική συμμετοχή είναι μεγάλη, θα ληφθεί μέριμνα για μετάφραση και στην ελληνική γλώσσα. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι συναδελφοι εγγρα-φούν να επικοινωνήσουν με την κ. Τσερτσιγιάννη (τηλ: 210–3212646 ή ηλεκτρονική διεύθυνση: eltserts@gmail.com), ώστε να αποσταλεί στους διοργανωτές ο κατάλογος με το συνολικό αριθμό των Ελλήνων συμβολαιογράφων που θα συμμετάσχουν. 

Σας αποστέλλονται συνημμένα στην αγγλική γλώσσα η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής για το σεμινάριο.

Η καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο στην ιστοσελίδα:

http://www.notaries-of-europe.eu/services/services-for-notaries/training/2013-09-19-bucharest.

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής για το σεμινάριο βρίσκονται στη μορφή .pdf)