Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.454/8-10-2019 - Συνάντηση στο Κτηματολόγιο

sima_sesse                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 454

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε την 07/10/2019 και ώρα 13:00, επίσημη - θεσμική συνάντηση μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Σ.Σ.Ε. και του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τη νέα Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και συγκεκριμένα με τους κ.κ. Δημήτριο Σταθάκη (Πρόεδρο του Δ.Σ., Εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Στέφανο Κοτσώλη (Γενικό Διευθυντή) και Μαρία Κασάπη (Διευθύντρια Διεύθυνσης Κτηματολογίου). Κατά την ως άνω συνάντηση εξετέθησαν από πλευράς μας τα πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο συμβολαιογράφος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και το πόσο έχει επιβαρύνει και δυσχεράνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής  - μεταβίβασης ακινήτου, η παθογένεια, που εμφανίζει η λειτουργία του Κτηματολογίου, με τον τρόπο που αυτό έχει υλοποιηθεί και με βάση τον Ν. 4512/2018 έως σήμερα.

Από τη μεριά της, η νέα Διοίκηση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, μας κάλεσε να αποστείλουμε την καταγραφή των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και συγκεκριμένα στις σχέσεις μας με τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία και να προτείνουμε τυχόν λύσεις.

Αποφασίστηκε η σύσταση ολιγομελούς ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή και των δύο μερών, όπου θα συζητηθούν όλα τα ανωτέρω και σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα επίλυσης αυτών θα υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες λύσεις.

 

                                                                        Με τιμή

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                Γεώργιος Ρούσκας