Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 47η/11-9-2013 «Επιμορφωτικό σεμινάριο συμβολαιογράφων στο Βουκουρέστι, στις 19-20/9/2013»

sima_sesse                         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47η

 

          Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013

          Αριθμ. Πρωτ. 242

 

                                    Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                    της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX                 : 210 384 8335

E-mail             : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες :Ελένη Τσερτσιγιάννη

(τηλ.210-3211298)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε σχέση με το επιμορφωτικό σεμινάριο συμβολαιογράφων που λαμβάνει χώρα στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2013, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

  • Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής στο διήμερο σεμινάριο.
  • Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά τη φόρμα συμμετοχής.
  • Το κόστος μετάβασης/επιστροφής και διαμονής στο Βουκουρέστι βαρύνει  καθένα των συμμετεχόντων.
  • Θα υπάρχει μετάφραση και στην ελληνική γλώσσα.
  • Η συνάδελφος κ. Τσερτσιγιάννη θα συμμετέχει στην παρουσίαση του εφαρμοστέου δικαίου της κληρονομικής διαδοχής σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό  650/2012.

Η καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2013 αλλά, όπως ενημερωθήκαμε, απομένει μικρός αριθμός κενών θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν προβούν στην αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων κ.λπ. να έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά τη φόρμα συμμετοχής και να έχουν επιβεβαιώσει την εγγραφή τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο στην ιστοσελίδα http://www.notaries-of-europe.eu/services/services-for-notaries/training/2013-09-19-bucharest .

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το διήμερο πρόγραμμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου συμβολαιογράφων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

 

 

Family and Successions in the light of the European Union Law

 

BUCHAREST SEMINARS - “AUDITORIUM PALLADY”

19-20 September 2013

 

Thursday – September  19 - Family

9.30-10.00

Registration of participants and setup

10.00 – 10.20

 Introduction and welcome speech  - General coordinator Dr. Ion Marin, first vice-president of the National Union of Notaries of Romania

10.20 – 11h30

Divorce with cross-border elements

The Regulation no. 1259/2010 “Rome III” – General presentation:  Mariel Revillard

 

The matrimonial  property regimes in light of the European Commission’s proposals of Regulation José María Gómez-Riesco Tabernero de Paz

11.30-11.45

Coffee break

11.45 – 12.15

Registered partnerships and their effects in Europe – Markus Buschbaum

12.15- 13.00

Round table discussion and interaction with the audience:

DIVORCE AND PATRIMONIAL RELATIONSHIPS IN EUROPE

Moderator: Ioana Olaru

13.00-14.00

Coffee break

14.00-14h30

Case studies

 

The divorce performed by the Romanian civil-law notary and aspects of notarial interest related to divorce in the Regulation Bruxelles no. 2201/2003 - Virginia Beldea

 

14h30-15h00

The matrimonial property regimes in light of the new Bulgarian civil code – Petko Kanchevski

 

15h00-15h20

CNUE presentation and presentation of projects containing legislative information – Clarisse Martin

15h20-15h40

Coffee break

15h40-16h20

The circulation of the documents in the family law area

Ioana Olaru

 

The protection of the underage in the European legislation Virginia Beldea

16h20-17h00

Round table discussion and interaction with the audience:

THE CIVIL-LAW NOTARY AND THE FAMILY IN THE LIGHT OF THE EU LAW

Moderator: Ioana Olaru

17h00-17h15

Conclusions of the day - Ion Marin 

Friday – September 20 – Successions 

9.30 – 10.00

Introduction and welcome speech 

Welcome speech - Ion Marin, UNNPR first vice-president and Bogdan Ciucă, president of CNP Galaţi and

Introduction: Mircea Bob

10.00 – 11.30

Changes brought in the field of international successions brought by the Regulation no 650 from the 4th of July 2012

 

- What should the civil-law notaries imminently know?   Juan Gómez-Riesco Tabernero de Paz

- The effectiveness of the regulation – scope – Mariel Revillard

- Which is the civil-law notary’s competence under the regulation? Tibor Szöcs

- Applicable law:

  • The scope of the applicable law - Mariel Revillard 
  • The applicable law in absence of a choice Tibor Szöcs

11.30-11.45

Coffee break

11.45 – 12.15

- Applicable law (follow up)

  • The choice of the applicable law – Elena Tsertsigianni

12.15- 13.00

Practical session  and interaction with the audience:

Test cases of notarial interest solved in the light of the provisions before and after the entry into force of the Regulation no 650 / 2012

Participants– above mentioned speakers; Moderator – Mircea Bob

13.00-14.00

Lunch break

14.00-14.45

- The circulation of notarial documents in the light of the regulation of Succession - Domenico Damascelli 

14h45-15h15

- Testamentary provisions and agreements as to successions including enrollment and verification of wills in the Member States of the matrimonial regimes – Mircea Bob

15.15-15.30

Coffee break

15.30-16.00

- The European Heir Certificate Ioana Olaru

16.00-16.45

Practical session – round table

Participants – mentioned above. Moderator:Mircea Bob

16.45-17.00

Conclusions of the day – Clarisse Martin