Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.486/20-10-17 - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018

sima_sesse

 

       Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017

       Αριθμ. πρωτ. 486

                                       Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                       της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90

FAX           : 210-3848335

E-mail       : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 314/29-06-2017 ανακοίνωσης της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι, μετά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. της 19-10-2017, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη παράταση έληγε στις 30-11-2017.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας