Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.540/29-9-16 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. έτους 2015 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016

sima_sesse

 

          Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016

          Αριθμ. πρωτ. 540

                                               Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                               της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX        : 210-3848335

E-mail     : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. χθες Τετάρτη 28.09.2016, αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 καθώς και της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2016, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας