Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 56η/24-9-2019 «Παράταση Κτηματολογίου - Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

sima_sesse                                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56η

          Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 431

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621/13.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί Παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (ΦΕΚ Β/3495/18.09.2019).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω Υπουργική Απόφαση βρίσκεται στη μορφή .pdf)