Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 57η/28-9-2016 «Ένταξη του συστήματος πληρωμών ανάρτησης πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, στο διατραπεζικό σύστημα εισπράξεων ΔΙΑΣ»

sima_sesse                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57η

    Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016

    Αριθμ. Πρωτ.  538

                                                  Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                  της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  Σε συνέχεια της με αριθμ. 50/13-9-2016 εγκυκλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα πληρωμών για την ανάρτηση των πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ εντάχθηκε στο διατραπεζικό σύστημα εισπράξεων ΔΙΑΣ ( dias credit transfer) και η εφαρμογή του πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. 

 Συνημμένα σας αποστέλλουμε την με αριθμ. 431/26-9-2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οικονομικού, του Τομέα Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων με περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο ανάρτησης των πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ deltio.tnomik.gr μετά την ένταξη στο σύστημα εισπράξεων ΔΙΑΣ.

 Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε από το νέο εγχειρίδιο οδηγιών που βρίσκεται στην αρχική οθόνη της ιστοσελίδας deltio.tnomik.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η με αριθμ.431/26-9-16 εγκύκλιος του ΤΑΝ βρίσκεται στη μορφή .pdf)