Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.57/9-2-2022 - Υπόμνημα της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για τη λειτουργία του Κτηματολογίου/Κτηματολογικών Γραφείων

sima_sesse                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ.57

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Υπόμνημα της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για τη λειτουργία του Κτηματολογίου/Κτηματολογικών Γραφείων»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για να λάβετε γνώση, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 55/9-2-2022 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής προς τον αρμόδιο Υφυπουργό για τις Τηλεπικοινωνίες & το Κτηματολόγιο, κ.Θεόδωρο Λιβάνιο, με θέμα τη λειτουργία του Κτηματολογίου και τα καθημερινά προβλήματα που παρουσιάζονται στις συναλλαγές των συμβολαιογράφων με τα Κτηματολογικά Γραφεία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας