Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 58η/18-9-2015 «Π.Δ. 67/2015 (ΦΕΚ 110 Α/17-9-2015) - Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων − Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.)»

sima_sesse                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 58η

 

          Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2015

          Αριθμ. πρωτ. 541

 

                                           Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                           της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX             : 210-3848335

E-mail         : notaries@notariat.gr

Πληρ/ρίες    : Ελένη Κοντογεώργου (213-0319154)

 

ΘΕΜΑ: Π.Δ. 67/2015 (ΦΕΚ 110 Α/17-9-2015) «Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων − Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ)»

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

αποστέλλεται συνημμένο, προς ενημέρωσή σας, το ΦΕΚ 110 Α/17-9-2015, στο οποίο δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 67/16-9-2015, με τις διατάξεις του οποίου καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων − Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ−ΤΑΝ) από συμβολαιογράφους ή δικαστικούς επιμελητές. Η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας θα αρχίσει την 1-1-2016. Θα ακολουθήσει σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος ως προς το θέμα αυτό και γενικώτερα, ως προς τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης με την εφαρμογή του Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87 Α).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

  Γεώργιος Ρούσκας

(Το Π.Δ.67/16-9-15 βρίσκεται στη μορφή .pdf)