Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 60η/11-10-2019 «Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Σ.Σ.Ε.Α-Π.Α.Δ. εγγράφων του Κτηματολογίου»

sima_sesse                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 60η

        Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2019

        Αριθμ. Πρωτ. 458

                          Προς

                          Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                           της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΣΣΕΑΠΑΔ (https://enotariat.gr/?page_id=5545/) έχει δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, στον οποίο φιλοξενούνται έγγραφα και ανακοινώσεις ανά θεματική κατηγορία.

Εφεξής και για λόγους ταχύτητας στην ενημέρωσή σας, η ανάρτηση και η αναζήτηση όλων των εγγράφων και ανακοινώσεων που αφορούν το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα γίνεται στον συγκεκριμένο σύνδεσμο και δεν θα αποστέλλεται ξεχωριστή ανακοίνωση ή εγκύκλιος.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας