Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.65/11-2-2020 - Συνέδριο IRENE-Ανάληψη αντιπροεδρίας του IRENE

sima_sesse                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020

          Αριθμ. Πρωτ. 65

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Σοφία Μουρατίδου (2310-237204)

                     Αθανάσιος Δράγιος (210-3303135)

 

ΘΕΜΑ: Συνέδριο IRENE – Ανάληψη αντιπροεδρίας του IRENE

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας (I.R.E.N.E. - Institut de recherches et d'etudes notariales europeen) στις 7 Φεβρουαρίου 2020, σε  αίθουσα δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, για την επέτειο  των τριάντα (30) ετών λειτουργίας του.

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «Ο Ευρωπαίος Συμβολαιογράφος απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας».

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε η επίτιμος Πρόεδρος του I.R.E.NE. κα Σοφία Μουρατίδου και χαιρετισμό μεταξύ άλλων απηύθυνε η Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογράφων (U.I.N.L.) κα Cristina Noemi Armella  καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.N.U.E.) και Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεώργιος Ρούσκας,  ο οποίος επισήμανε  τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας για εκσυγχρονισμό και προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Επίσης υπογράμμισε την ελληνική παρουσία και εκπροσώπηση στην Προεδρία του CNUE, στο IRENE και στην CAE.

Και στα τρία θέματα του Συνεδρίου υπήρξαν εξαιρετικές εισηγήσεις από τους Έλληνες Συναδέλφους. Ειδικότερα στο πρώτο μέρος με τίτλο «Η Δικαιοσύνη μέσω της Διαδικασίας» η Μαριάννα Παπακυριάκου, Αντιπρόεδος της CAE  εισηγήθηκε το  θέμα «Η κυκλοφορία των συμβολαιογραφικών εγγράφων και η εκτελεστότητα στην Ευρώπη, στο δεύτερο μέρος με τίτλο «H ψηφιοποίηση των νομικών επαγγελμάτων» ο Αθανάσιος Δράγιος, Μέλος Δ.Σ. I.R.E.N.E. εισηγήθηκε το θέμα «Η ψηφιοποίηση στο τομέα της πρόληψης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες»  και στο τρίτο μέρος με τίτλο «Οι διασυνοριακές κληρονομιές-Τέσσερα χρόνια εφαρμογής του Κανονισμού 650/2012 του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου» , η Σοφία Μουρατίδου εισηγήθηκε το θέμα «Η παραπομπή -Η δημόσια τάξη σύμφωνα με τον κανονισμό».

Στο συνέδριο συμμετείχαν συμβολαιογράφοι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια πλήθος Ελλήνων συναδέλφων.

 Στις 8 Φεβρουαρίου 2020, στην Τακτική Γενική Συνέλευση του I.R.E.N.E. στην έδρα του στο Λουξεμβούργο, εκλέχθηκε ως Πρόεδρος ο Γάλλος Συμβολαιογράφος  Pierre Becque, ο οποίος διαδέχθηκε την Ελληνίδα Συμβολαιογράφο Σοφία Μουρατίδου και Αντιπρόεδρος του I.R.E.N.E. εκλέχθηκε ομόφωνα ο Συμβολαιογράφος Αθηνών και Μέλος του Δ.Σ. του   Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. Αθανάσιος Δράγιος.

Τονίστηκε ιδιαίτερα η ουσιαστική προεδρία της Σοφίας Μουρατίδου με την ευχή και βεβαιότητα ότι το νέο προεδρείο θα συνεχίσει επάξια το επιστημονικό έργο του και την άριστη συνεργασία με U.I.N.L. και C.N.U.E.

Τους ευχόμαστε καλή και επιτυχημένη πορεία στα νέα τους καθήκοντα.

 

 
                                                                   Με τιμή

                                                                Ο Πρόεδρος

                                                            Γεώργιος Ρούσκας