Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 65η/22-10-2015 «Διαβίβαση του από 19-10-2015 επικαιροποιημένου ενημερωτικού φυλλαδίου της Διεύθυνσης του Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)»

sima_sesse                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65η

 

           Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015

           Αριθμ. πρωτ.  606

 

                                                 Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                                 της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX             : 210-3848335

E-mail         : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το από 19.10.2015 επικαιροποιημένο ενημερωτικό φυλλάδιο της Διεύθυνσης του Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) αναφορικά με διάφορα θέματα ασφάλισης όλων των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. (συμπεριλαμβανομένων εν ενεργεία και συνταξιούχων συμβολαιογράφων) για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας

(Το από 19-10-15 ενημερωτικό φυλλάδιο του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ. βρίσκεται στη μορφή .pdf)